Drevprovssäsongen 2009-10 kom 12 st Kärråsenhundar till start och alla gick till pris, Nowa och Vanja blev Jaktchampions

 

.............................................................................. 

 S12227/2004   KÄRRÅSENS KASPER  
20091202 - Domare: TEGMAN OLOV 
 
1 :a Rådjur  49 poäng  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S12228/2004   KÄRRÅSENS KEZO  
20091103 - Domare: KARLSSON HÅKAN
 D Cert  
1 :a Rådjur  50 poäng 
1 :a Rådjur

--------------------------------------------------------------------------------
 
S12229/2004   KÄRRÅSENS KING MILOU   
20091112 - Domare: FRYKHOLM KJELLÅKE
 
3 :a Rådjur  34 poäng 
Rå 034 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S33667/2004   KÄRRÅSENS LILO    
20091212 - Domare: FRIDH EJE 
 
1 :a Rådjur  43 poäng 
Rå 070 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S33667/2004   KÄRRÅSENS LILO   
20091208 - Domare: LINDBERG CLAES-GÖRAN
 
3 :a Rådjur  39 poäng 
Rå 036 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S32340/2005   KÄRRÅSENS NOWA   
20091113 - Domare: PERSSON EGON 
 
1 :a Rådjur  44 poäng 
 
Rå 86 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S32340/2005   KÄRRÅSENS NOWA  
20091128 - Domare: PERSSON EGON 
 
1 :a Rådjur  45 poäng  
 
 --------------------------------------------------------------------------------
 
S31783/2006   KÄRRÅSENS ROJ  
20091126 - Domare: NILSSON PATRIK 
 
1 :a Rådjur  44 poäng  
 
 --------------------------------------------------------------------------------
 
S55659/2007   KÄRRÅSENS UNDI  
20091210 - Domare: FRYKHOLM KJELLÅKE 
 D Cert  
1 :a Rådjur  48 poäng 
Rå 062 min
Rå 061 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S55659/2007   KÄRRÅSENS UNDI  
20091113 - Domare: FRYKHOLM KJELLÅKE
 
2 :a Rådjur  37 poäng 
Rå 046 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S62029/2007   KÄRRÅSENS VANJA   
20100118 - Domare: VON TRAMPLE AXEL 
 
1 :a Rådjur  45 poäng  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S62029/2007   KÄRRÅSENS VANJA   
20091222 - Domare: HENNINGSSON C 
 
1 :a Rådjur  42 poäng  
 
--------------------------------------------------------------------------------
  
S37010/2008   KÄRRÅSENS XINA   
20100105 - Domare: HOLMQVIST ERIK 
 
3 :a Rådjur  35 poäng 
Rå 033 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S37010/2008   KÄRRÅSENS XINA   
20100120 - Domare: HOLMQVIST ERIK
 
1 :a Rådjur  43 poäng 
Rå 069 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S37009/2008   KÄRRÅSENS XIPPEN 
20100120 - Domare: HELLMAN LEIF 
 
3 :a Rådjur  44 poäng 
Rå 035 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S37689/2008   KÄRRÅSENS YPPA  
20091220 - Domare: PERSSON JOHAN 
 
1 :a Rådjur  42 poäng 
Rå 060 min 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
S37689/2008   KÄRRÅSENS YPPA 

   20091126 - Domare: LINDBERG CLAES-GÖRAN

  3 :a Rådjur  3 :a Hare  37 poäng 

 Rå 41 min Hare 31 min

--------------------------------------------------------------------------------

 S37689/2008   KÄRRÅSENS YPPA   20100119

- Domare:LINDBERG CLAES-GÖRAN 3 :a Rådjur  34 poäng 

 Rå 036 min

--------------------------------------------------------------------------------

S37689/2008   KÄRRÅSENS YPPA     20100124

- Domare: NILSSON ÅKE  1 :a Rådjur  46 poäng  Rå 056 min

Rå 052 min

...............................................................................

 Käråsens Viktor är startad fem ggr i Norge

med två första pris och en tvåa som resultat