Nedan presenteras  provsäsongen 2013-14 startande Kärråsenhundar i tabellform, med namn, ägare och resultat.

 

PETIT GRIFFON

Kärråsens Ricky-Bassie /06 Äg: Ander Bergman                         2:a Rå

Kärråsens Ymer   / 08          Äg: Lars Svensson                          1+1 Rå  50 pe  D-cert

Kärråsens Zita     / 09          Äg: Sverre Bersen  Norge    1:a Hare    NO JCH 2012 på Hare

Kärråsens Zenta  / 09         Äg: Stefan Hendriksson  Finland     1+2 Rå

Kärråsens Zenta  / 09         Äg: Stefan Hendriksson Hangö Fi   1+1 Rå    D-cert

Kärråsens Zenta  / 09         Äg: Stefan Hendriksson Hangö Fi   1:a  Rå    SE Jaktchampion

Kärråsens Ämmy  / 09        Äg: Ingemar Olofsson               1:a  Rå 

Kärråsens Ämmy  / 09        Äg: Ingemar Olofsson               1:a  Rå     49 ep

Kärråsens Ämmy  / 09        Äg: Ingemar Olofsson               1:a  Rå           SE Jaktchampion

Kärråsens Ärlig     / 09        Äg: Magnus Bergsström           1+1:a Rå     D-cert

Kärråsens Öman  / 10        Äg: Erik Eiksund, Norge            1:a  Rå    

Kärråsens Öman  / 10        Äg: Erik Eiksund, Norge            1:a  Rå      Norsk Jaktchampion 

Kärråsens Öste   / 10         Äg: Örjan Enehall                      1+2 Rå  48 pe D-cert

Kärråsens Öste  / 10          Äg: Örjan Enehall                      1+1 Rå  43pe SE Jaktchampion

Kärråsens Amira / 10         Äg: Leif karlsson                        1+1+3    Rå  D-cert

Kärråsens Cato  / 11          Äg: Sven-Inge Ahlström            1:a Rå

Kärråsens Doje  / 11          Äg: Claes Blixt                           3:a Rå

Kärråsens Elaisa Two / 12 Äg: Karl-Erik Jonsson                1+2+3 Rå 

Kärråsens Elaisa Two / 12 Äg: Karl-Erik Jonsson                1:a Rå  47 ep

Kärråsens Elaisa Two / 12 Äg: Karl-Erik Jonsson                1+2 Rå           SE Jaktchampion

Kärråsens Elis     / 12        Äg: Y & Åke Niklasson               1+3 Rå

Kärråsens Elis     / 12        Äg: Y & Åke Niklasson               1+2 Rå + 3:a hare   D-cert

Kärråsens Elis     / 12        Äg: Y & Åke Niklasson               1+1 Rå           SE Jaktchampion

Kärråsens Estelle  / 12      Äg: Roger & Inga Eriksson         1+3 Rå