Kennels Petiter presenteras nedan under respektive flik

Här är det från vänster SUJCH Kärråsens Rippa,   SoN JCH SJCH Rotvältans Cero, SJCH Kärråsens Yppa, & SJCH Kärrråsens Offelia