Som kanske bekant krävs 35 poäng för erhållande av Bruksuppfödarpris, där Jaktchampionat ger 5 p, 1:a pris ger 4 p, 2:a pris ger 3 och 3:dje pris ger 2 p. Det  som är märkligt är att meriter ej får räknas på utomlands meriterade hundar. Jag tänker närmast på Norge med likalydande drevprovskrav. Då hade det varit ett pris till. Se JUP 2012-13

 

Vi har hittills erhållit 11 st SKK Uppfödarpris på Petit.

 

2020, 36 pe på Jaktchampionhundarna Kärråsens My name Is My, My Name Is Mona, Pia, Qrille, Raska Dixie, och Tutti samt 1:a på Magic Man o 3:a på New Generation 

 

2019, 35 pe på Jaktchampionhundarna Fiffi, Jass, Lård, Leidy My Name Is Martha, Puskas och Pelé

 

2019, 35 pe på Jaktchampionhundarna Cilla, Glimmra och Ingo samt 1:a pristagarna Glimmer, Ädla Molly, David, Indra och Kalle.

 

2018. 35 pe på Jaktchampionhundarna Doje, Disa, Gneis, Grabbo, Hoffman, Greisen och Öste

 

2017. 36 pe på Jaktchampionhundarna Haman, Dag Wilmer, Freja, Finess, och Jack samt Glimmer med 1:a pris, Eja med 2:a pris och Ösa - Öva med 3:dje pris.

 

2015-16, 36 pe på Jaktchampionhundarna Ärlig, Estelle, Hudson, Cato, Zack och Donna samt Östrid 1:a och Åskar 3:a

 

2013-14, 35 pe på Jaktchampionhundarna Zenta, Äcko, Ämmy, Cessan, Cettie, Elis och Elaisa Two

 

 År 2012 med 35 pe på jaktchampionhundarna Xina, Ymer, Yppa, Ålga, Åliver, Özzy och Amira.

 

År 2012 med 35 pe på jaktchampionhundarna Nowa,Vanja Roj och Undi, samt 1:a pris på Kasper och Ticka. Hedda 2:a pris, King Milou, och Quattro 3:de pris.

 

 

År 2009 med 37 p på Jaktchampionhundarna Jocke, Lilo, Icaros, Linkoln, Offelia, Rippa, och Julle med en 3a hare.

 

År 2006 med 38 p på Jaktchampionhundarna Elaine, Elaisa, Gitsi, Izac, Kezo, Liston, Hilde, och Gina med en 2a.