Efter två år av uppehåll p g a pandemin blev det några utställningsbesök 2022 av mig och andra.

 

Bl a av JCH Kärråsens Walter på Gotland. Det ändade i  E och 1:a jaktklass med Cert

Här med ägaren Sven Inge Ahlstöm

Kärråsens Yackie med ägaren Roger Mode´n gjorde ett par

utställningar där den ena genererade E ,1:a jaktklass och Cert.

 

Därutöver några med very Good som nog borde var värda ett bättre öde

Bl a Jch Kärråsens Vinnie Jones som har det mesta tycker jag, nedan

Även så JCH Kärråsens X-Man