SKKs Bruksavelspris har erhållits på följande Drevrar

 

Such Pricka 53659 / 80

Kärråsens Doje 23327 / 85

Zita 59081 / 87

Kärråsens Ilona II 35048 /97