Svensk utställnings & Jaktchampion Kärråsens Rippa 31786/2006

Efter:    Nord & Int UCH Svensk V & JCH Smebäckens Lord Laiban

Undan: Kärråsens Fanny, mor till f n nio (9) st JCH och flera 1:a pristagare

 Rippa är en utomordentligt vältypad tik och har sina Cert och ett antal CK på utställning.

Hon tog sitt jaktchampionat på fyra starter med bl a 1+1 rå och D-cert

I övrigt har hon förbluffande lätt för hare och har vid flera tillfällen överraskat mig med första- prisdrevtider, trots att hon aldrig tränats på hare.  Hon jagar även räv med förtjusning.

Hon har haft en kull, Nr 1.  med Rotvältans Cero, född 2009, den sk Ä-kullen där flera har CK på utställning och förhoppningsvis kommer de på drevprov till hösten.

Äcko gjorde fyra starter och tog fyra förstapris och blev därmed Jaktchampion. Systern Ämmy startade kariären  med en 2a räv som resultat. Hösten 2013 gjorde hon tre starter med första pris som resultat och därmed jaktchampionat.

I denna kull ligger även Kärråsens Ärlig som under tre års tid tagit en etta per år, vid ett tillfälle dubbeletta och D-cert och är numera jaktchampion.

Vid utställningen i Avesta den 16/6-13 erhöll både Äcko  och Ämmy Cert och hon blev BIM och fick Cacib. Äcko blev tvåa bland hanarna med Reserv Cacib. Dubbelutställningen i Ransäter genererade i två cert och därmed var utstållningschampionatet på Äcko i hamn. Jaktchampion var han förut. Åmmy blev jaktchampion säsongen 2013-14. Ädla Molly gjorde en start jan 17 med 1:a pris som resultat.

Kull 2 efter JcH Mossdalens Esso kommer förhopningsvis på utställning under sommaren 2012 och drevprov till hösten. Några gjorde det men 2014-15 kom hela raden. Donna 1+1 Disa 1+3, Dag Wilmer 1+2. David 1+2 och Doje en 3:a på rå. Säsongen 2015-16 har Doje tagit tre förstapris och därmd jaktchampion. Donna två prov med dubbelettor och färdig jaktchampion. Disa ytterligare en etta + en trea och Dag Wilmer etta +etta. 2016 tog Dag Wilmer och Disa sina återstående ettor och är därmed jaktchampions.

Kull 3 e Sujch Vilauddens Ulvar föddes 28 april 2012 och är spridda över Sverige och Norge. Där har hösten 2014-15 Finess startat med 1+1, 2+3, och 1+1 samt Freja med 3:a Hjort och CK på utställning. Freja tog säsongen 2015-16 första pris samt ett prov 1+1 rå D-cert. Båda blev Jch 2016-17.

Kull 4 e Around I`M What I`M född 2013 har 2014 startat med utmärkta resultat. Hoffman har 1+1, 1+1 i skrivande stund. Hudson har 1+1,2:a  1+2, 1+1 och jaktchampionat. Haman har en etta och Hillman startat med 1+2. Kan det bli bättre? Efter säsonge 2015-16 har Hoffman, Hillman och Haman erövrat de återstående meriterna för jaktchampionat. Således är alla fyra hanarna i H-kullen Jaktchampions!!!!!!!!

Kull 5 e Around Multi Purpose födda  den 14/6 2015. 5 hanar och en tik spridda över landet. Hela kullen jagar vid säsongen slut, så 2017-18 blir spännande.

Med de jaktchamions hon hittils lämnart, 13 st, aspirerar hon på att kanske bli min allra bästa avelstik.15 -16 stycken verkar inte helt orelistiskt

Och därmed är avelskariären över för Rippa. Nu har jag sett till att hon kommit i goda händer och får återupta jakten på äldre dar. Det är med Rippa som med alla mina championtikar, när de blivit champions har de inte kommit lös mer på grund av risken att bli vargmat. Men som pensionörer får de jaga igen, det tycker jag är trevligt och sympatiskt.

 Rippa på bordet