Årets drev Petitlista  har givetvis stora likheter med bästa drevBasset listan enär vissa år inga andra Bassethundar "sprängt sig in"

Den baseras ju på resultat från de ordinarie proven (och f o med 2018 även tävlingverksamheten enär det numera sker efter drevprovreglerna) vilket gjort att ex vis Izac och Kezo bara figurerat här de år de kvalificerat sig till de olika tävlingarna.

Så gör man en 3-4 starter med goda resultat i akt och mening att få till en Jaktchampion kan man hamna på denna lista, sedan finns det kanske en handfull personer som tar det på största allvar, och mer än det, och verkligen tävlar.

Årets Drevprovspetit 2021-22

1. Mörka Skogs Anna Melkersson 156 p 2 d-cert. Äg: Cecilia von Brau

2. Kärråsens Yackie 153 2 -d-cert. Äg. Roger Mode´n

3. Ustorpabyns Nova 152. Äg: Evert Ekelund
4. Ismans Dizel 151 1 d-cert Medel ep: 35,5  Äg: Anna Henningsson
5. Väntans Tuffa Ture 151 1 d-cert Medel ep: 34,6 Snitt S/L: 3,75. Äg: Mikael Krantz
6. Mörka Skogs Atlas Ulvesson 151 1 d-cert Medel ep: 34,6. Snitt S/L: 3,25. Äg: Ahmed El Rhali
7. Around Zmile for a While 151. Äg: Gunilla & Christer Blomkvist
8. Ismans Rice 150. Äg: Stefan Johansson
9. Mörka Skogs Axel Isaksson 149. Äg: Lars Woxneryd
10.Mörka Skogs Mia Svantesson 148 1 d-cert. Äg: Kjell Björne

Årets Drevprovspetit 2020-21 

1. Mörka Skogs Axel Isaksson -153 p Äg. Lars Woxneryd
2. Ebouriffe Allan Rust – 152 p  Äg. Morgan Eriksson
3. Petitbas Happy New Year Honey-151 p Äg. Niklas Dahlström
4. Ustorpabyns Nova- 151 p Äg. Evert Ekelund & Emma Hedlund
5. Snödrevets Ari-151 p Äg. Jimmy Öhnstedt
6. Mörka Skogs Donna Quarnström-149 p Äg. Karl-Erik Jonsson
7. Mörka Skogs Majken Svantesson-148 p Äg. Anders Gunnarsson
8. Snödrevets Asta -147 p Äg. Jimmy Öhnstedt
9. Mikettes Ambjörn -145 p Äg. Johan Lindsten
10. Mörka Skogs Balto Quarnström -142 p Äg. Carl Rosander

Årets Drevprovspetit 2019-20

1 M S Sally   Caspersson 1+1 40 38 1 37,8   1+1 40 39 1  156,8
2 MKK Mellankullen Flisa 1+1 40 39 1 37,3   1+1 40 38 1  156,3
3 AROUND ZMILE FOR AWHILE 1+1 40 37 1     1+1 40 39    156,0
4 Orrigården Freja 1+1 40 36 1     1+1 40 39 1  155,0
5 GRÄND LEXÅS NILTON 1+1 40 37 1     1+1 40 37 1  154,0
6 KÄRRÅSENS PUSKAS 1+1 40 39 1     1+1 40 35    154,0
7 Lyckehöjdens Neta 1+1 40 38 1     1+1 40 35    153,0
8 Lady Gun Crocodile Rock 1+1 40 37 1 36,5   1+2 35 38    152,5
9 KÄRRÅSENS QRILLE 1+1 40 33 1 35   1+1 40 37    150,0
10 Ismans Fina Flinga 1+1 40 33       1+1 40 37    150,0

 

Noterbart är de enastående resultaten där vinnaren med två dubbel ettor och 2 D-cert och pe 157

2:an 157, 3:an 156 och Puskas som 5:a på 154. 9:a Qrille hade 150 pe, snacka om konkurerns.

Årets Drevprovspetit 2018-19

 

1 Mörka Skogs Sally   Caspersson 156 1
2 Ismans Dizel 155 2
3 Kärråsens Greisen 154 3
4 Mörka Skogs Kyrre Caspersson 153 4
5 Kärråsens Puskas 151 5
6Around    Zmile for a While  150 6
7 Ebouriffe Allan Rust 149 7
8 Kärråsens Glimmra 149 8
9 Ismans Fred 149 9
10 Ismans Morriz 148 10

 

 

Årets Drevprovspetit 2017-18

 

1.   Smebäckens Valdemar e Äcko    Äg: Jan Erik Jönsson Torsby            161

2.   Kärråsens Greisen                       Äg:  Göran Nilsson Västervik            156

3.   Kärråsens Lejdy  e Äcko              Äg: Niklas Woodstrup Dalsjöfors       151   

4.   Around Another Bad Hair Day     Äg: Annicka Löfgren Öxabäck            150     

5.   M S Kyrre Caspersson                 Äg: Tarjei Bråtveit Norge                   149    

6.   Ismans Assar                               Äg: Hans Adolfsson Häradsbäck       149    

7.   Tranaskogens Severus Snape     Äg: Christer Johansson Grums         147    

8.   Gold Queens Duke Dalmore        Äg:  Risto Rantala Grums                  145

9.   Cleobass Aron                             Äg: Mikael Nilsson Rockneby             144

10. Kärråsens Puskas                       Äg: Per-Arne Pikner Borensberg        142

 

F O M 2017 används denna beräkningsgrund inom SBaK

1:a pris ger 20 poäng

2:a pris ger 15 poäng

3:e pris ger 10 poäng

Endast de två högst prisvärda dreven under vardera två drevprov sammanräknas under säsongen.

I de fall där KEB har tilldelats så räknas ett medel ut på övriga poängbedömda egenskaper och sitts vid denna uträkning in på egenskap/moment som bedömts KEB.

Skilje vid lika poäng:  Är den sammanlagda poängen lika räknas som första skilje antal D-cert som ev. har tilldelats hundarna.

    

 Årets Drevprovspetit 2016-17

  1:a Wilders Härliga Harry,                         150 pe

  2:a Ismans Alizza                                      150 pe

  3:a Ismans Alfred                                      149 pe

  4:a Around Very Lovely                             146 pe

  5:a Gold-Queens Äkta Zuprema               144 pe

  6:a Around Ultra EExclusive                     144 pe

  7:a Ustorpabyns Flisa e Kärråsens Ymer 143 pe

  8:a Ismans Yes                                         143 pe

  9:a Ebouriffe Weekend Offender              141pe

10:a Kärråsens Jack   (Åcko-Ösa)              139 pe

 

Årets Drevprovspetit 2015-16

 

1 Smebäckens Valdemar                  150 p äg Jan Erik Jönsson      efter  Kärråsens Äcko

2 Kärråsens Donna                           149 p äg. Robert Helgesson

3 Rainstone Habile 1                         148 p äg. Lars Friberg

4 Gold-Queens Äkta Forza               142 p äg. Torben Karlsson

5 Around Ultra Powerful                    141 p äg. Bo Olofsson

6 Ustorpabyns Fanny                        140 p äg: Bo Andersson

7 Around Very Lovely                        140 p äg. Mikael Mårtensson

8 Mörka Skogs Sally Caspersson     140 p äg. Cecilia Von Braun

9 Gold-Queens Allrahelst Amarone  132 p äg. Folke Jonsson

10 Rusta                                            131 p äg. Christer Larsson

 

ÅRETS DREVPROVSPETIT 2014 - 15

 

1.Ustorpabyns Ciri                              150 poäng. Äg.Evert Ekelund. Eksjö

2.Mörka Skogs Barbro Ängman         149 poäng. Äg Stefan Kemle. Gusum

3.Kärråsens Hoffman                         145 poäng. Äg.Nils Öhlund. Ekerö

4.Kärråsens Finess                            144 poäng. Äg.Gösta Bladh. Lidingö

5.Kärråsens Cato                               144 poäng. Äg. Lars Inge Ahlström. Slite

6.Kärråsens Hudson                          142 Poäng. Äg. Ronnie Gustavsson.Klintehamn

7.Vallebos Bosse                               140 poäng. Äg.Peter Hallgren. Mellbystrand

8.Bäckströms Ester                           139 poäng. Äg. Bo Johansson. Borgholm

9.Gold Queens Äkta Karisma            133 poäng. Äg. Lennart Proper. Säffle

10. Good Choise Zooey  Deschanel 130 poäng  Äg. Ola Forsén. Tenhult

 

 REGLER FÖR UTRÄKNING AV ÅRETS DREVPROVSHUND F O M 2014

För att tilldelas Årets drevprovshund fordras att hunden tagit minst ett första pris samt ytterligare ett pris, dock ej samma dag.

Både svenska och utländska hundar kan vara med och tävla om Årets Drevprovshund inom SBaK. För att kunna räkna in ett prov i det samlade resultatet måste hundens samtliga ägare ha varit medlem i SBaK vid den tiden då provet gicks.

De två drevproven där hunden fått högst prissättning (ej EP inräknat) sammanräknas vid uträkning av Årets Drevprovshund.

 (Vid färre än två prov erhålls de faktiska poängen)

1:a pris ger 20 poäng

2:a pris ger 10 poäng

3:e pris ger 5 poäng

D-cert ger ytterligare 5 poäng

Endast de två högst prisvärda dreven under vardera inräknat drevprov sammanräknas

 enligt ovan. Två stycken 2:or sammanräknas dock till en 1:a i likhet med gällande

 regelverk och ytterligare prisvärt drev får räknas.

 Summan av de prisvärda dreven läggs sedan samman med de två inräknade

 provens sammanlagda egenskapspoäng.

 

Exempel:  

Prov 1: 1:a + 1:a + 3:a + 22 EP

= 20+20+22 = 62

Prov 2: 1:a + (2:a + 2:a) + D-cert + 29 EP

= 20+(10+10)+5+29 = 74

 

Summa till Årets hund = 136

 

 Skilje vid lika poäng:

  1. Är den sammanlagda poängen lika räknas ett medel ut på      egenskapspoängen av alla hundens provresultat under den aktuella      drevprovssäsongen.       
  2. Är ändå resultatet lika jämförs moment 7 (Samarbete/Lydnad) för      hundens två, från början inräknade drevprov.       
  3.  Är ändå resultatet lika jämförs de sammanlagda poäng för moment      5 (Skall/Hörbarhet) + 6 (Skallgivning under drev/nyansering) för hundens      två, från början inräknade drevprov.       
  4. Är ändå resultatet lika jämförs moment 3 (Drevarbete) för hundens två,      från början inräknade drevprov.       
  5. Är ändå resultaten lika vinner den yngsta hunden.

 Diskuterat och beslutat vid konferens för SBaK:s drevprovskommissarier 2014-08-09

 

ÅRETS DREVPROVSPETIT 2013 - 14

 

1, MÖRKASKOGS BARBRO ÄNGMAN  ÄG. STEFAN KREMLE           140 P.

2. AROUND MULTI PURPOSE               ÄG. ULF SAASEN.                  135 P.

3. USTORPABYNS ALVAR                     ÄG. JONAS ALVARSSON.      130 P.

4. AROUND QUITE SPECIAL        ÄG. A .LÖFGREN & M VIITANEN    125 P.

5. KÄRRÅSENS ELIS                              ÄG. YVONNE NIKLASSON     120 P.

6. USTORPABYNS CLEOPATRA  ÄG. J KARLSSON & Z  OLESEN     115 P.

7. MÖRKASKOGS DORIS ZAKRISSON  ÄG. CECILIA VON BRAUN    105 P.

8. USTORPABYNS CIRI                                 ÄG. EVERT EKELUND    100 P.

9. KÄRRÅSENS ZENTA                        ÄG. STEFAN HENRIKSSON     100 P.

10. MÖRKASKOGS ZEBULON ÄNGMAN      ÄG. GÖRAN BJÖSELL    100 P.

 

Bästa drevPetit 2012-13

Cettie gjorde de nödiga tre starterna här i Värmland, så det resultatet är jag nöjd med.

 

1. Silkesdalens Frans Bison             155p      Äg Jan Olsson

  2. M Skogs Gunborg Åkesson       143p       Äg. Cecilia von Braun

  3. Dianagårdens Ikea                     120p       Äg. Bo Liedberg

  4. Kärråsens Cettie                        115p       Äg. Ingemar Olofsson

  5. Around  I´m Finally Here            109p       Äg. Erik Andersson

  6. Around Jar of Jam                      105p       Äg. Markku Viitanen

  7. Amaze Spirit                                95p        Äg. Tim Svensson

  8. Hjortängens Molly                        90p        Äg. Evert Ekelund

  9. M Skogs Rut Zackrisson              90p        Äg. Ylva Melin

10. Around Kill or Cure                      85p         Äg. Maria Lindkvist

 

 Bästa PBGV     2011-12                              

 

  1. Around Jar of Jam                        176p          

      Äg. Markku Viitanen

  2. Silkesdalens Ricko Bison             170p        

      Äg. Torben Karlsson

  3. Hjortängens Molly                        155p                          

      Äg. Evert Ekelund

  4. Häggedrågens Patron                  135p       

      Äg. Ulrika Karlsson

  5. Silkesdalens Saga Bison  II         130p

      Äg. Mats Magnusson

  6. Idolens Zingo                              115p

      Äg. Ilona Karlsson

  7. Ismans  ozzy                               115p

      Äg.Anna henningsson

  8. Around Knock Out                       115p

      Äg. Agneta Källen

  9. Kärråsens Åliver                          110p          

      Äg. Marcus Åkerström

 10. Kärråsens Roj                             110p        

      Äg. Leif Sixtensson

 

Nya regler från 2011!!! Högsta medelpoäng vinner.

1:a ger 20 poäng -

2:a ger 15 poäng -

3:a ger 10 poäng -

D-cert  5 poäng.

Varje prisvärt drev poängsätts. Poäng räknas på de tre (3) bästa resultaten under provsäsongen. Vid färre än tre prov erhålls de faktiska drevpoängen. Vid fler an tre prov räknas medelpoängen ut på alla under provsäsongen genomförda prov enligt formeln (summa drevpoäng delat med antalet prov). Skulle drevprovspoängen vara lika medeltalsberäknas även egenskapspoängen. Är även denna lika vinner yngsta hunden. För att tilldelas ÅRETS Drevprovshund fordras att hunden tagit minst två pris, ej samma dag.

  Årets  Petit 2010 - 10  Drevprov                         ant   starter

 

1 Around Jar of Jam                     179 poäng                                             4

Äg: Markku Viitanen                              

2 Hjortängens Linus                      83 poäng                                              3

Äg: Torben Kjellsson                                 

3 Bretagne des Rocs du Plessis   83 poäng                                              3

 Äg: Annicka Löfgren               

4 Kärråsens Kezo                         73 poäng                                              1

Äg: Anders Björklund                                 

5 Kärråsens Ålga                          70 poäng                                              3

Äg: Ingemar Olofsson                                 

6 Kärråsens Undi                          63 poäng                                              1

Äg: Ola Simonsson                                        

7 Kärråsens Lilo                           63 poäng                                               2

Äg: Görel & Ulf Hjelm                                     

8 Bluff's Happy Ewin                    60 poäng                                               3

Äg: Bo Olofsson                                        

9 Meldemos Sigurd                      53 poäng                                               1

Äg: Michael Magnusson                        

10 Marskärs Petit Conrad            53 poäng                                               1

Äg: Pär Lind                                   

 

Årets Petit 2009 - 10 Drevprov  

 

1 Dianagårdens Doris           161 poäng

Äg: Susanne & Roy Nilsson

2 Silkesdalens Ricco Bison  129 poäng

 Äg: Torben Karlsson

3 Vilauddens Cigvald            85 poäng

Äg: Annica S Johannesson

4 Hjortängens Molly              83 poäng

Äg: Evert Eklund

5 Vilauddens Undra              80 poäng

Äg: Marie Mård

6 Slättås Cissi                      73 poäng

Äg: Bengt Onsjö

7 Vilauddens Ruska             73 poäng

 Äg: Mård & Aspfors

8 Around I´m What I´m        70 poäng

 Äg: Johan Källen

9 Kärråsens Vanja               70 poäng

Äg: Pontus Plantan

10 Ducati-Pontha                 65 poäng

Äg: Per Arne Johannson

 

Årets Petit 2008 - 09 Drevprov

 

1 Kärråsens Kezo                            187 poäng

Äg: Anders Björklund

2 Smålandsskogens Honey            146 poäng

 Äg: Marie Berglund

3 Around Head over Heels             130 poäng

Äg: Patrik Viitanen

4 Vilauddens Hulda                         126 poäng

 Äg: Susanne Bühlmann

5 Silkesdalens Ricco-Bison             119 poäng

Äg: Torben Karlsson

6 Mörka Skogs Bodil Viktorsson     112 poäng

 Äg: Roger Jätgren

7 Silkesdalens Vika-Bison               111 poäng

Äg: Roger Bakos

8 Around Hallelujah Moment          110 poäng

Äg: Annicka Löfgren

9 Hjortängens Molly                       103 poäng

 Äg: Evert Eklund

10 Idolens Tilde                               95 poäng

Äg: Jack Junel - Carina Veen Huis

 

Årets Petit 2007 - 08  Drevprov  

 

1 Kärråsens Izac                                       206 poäng

Äg: Per-Ola Hedlund Torsby

2 Hjortängens Molly                                  179 poäng

 Äg: Evert Ekelund, Eksjö

3 Spakebols Dålly                                     159 poäng

Äg: Tommy Bucholtz, Skillingaryd

4 Gold-Queens I´m Unique and Mighty     136 poäng

 Äg: Annica Sjöstedt, Grums

5 Krut´s De Lux Dexter                             128 poäng

 Äg: Bo Olofsson, Trosa

6 Meldemos Sigurd                                   103 poäng

Äg: Michael Magnusson, Brottby

7 Vilauddens Hulda                                    93 poäng

Äg: Susanne Bühlmann, Haninge

8 Mörka Skogs Siri Magnusson                  88 poäng

 Äg: Anita ström-Svensson, Jönköping

9 Abelgårdens Tarjei                                   86 poäng

Äg: Berth Söderström, Uddevalla

10 Kärråsens Rippa                                     83 poäng

Äg: Ingemar Olofsson, Hagfors

 

Årets Petit 2006 - 07 Drevprov  

 

1 Smålandsskogens Godzilla              146 poäng

Äg: Marie & Janne Berglind, Mariannelund

2 Rainestone Petite Utopie                 139 poäng

Äg: Annicka Löfgren, Helsingborg

3 Kärråsens Kezo                               134 poäng

Äg: Anders Björklund, Norrtälje

4 Spakebols Dålly                               121 poäng

Äg: Tommy Bucholtz, Skillingaryd

5 Smebäckens Lord Lajban               111 poäng

 Äg: Kerstin Rattfeldt, Deje

6 Gold-Queens Okanagan                 108 poäng

Äg: Åke Nilsson, Deje

7 Lovis                                                 98 poäng

Äg: Thomas Svensson, Nässjö

8 Gold-Queens Mackenzie                 96 poäng

Äg: Ingvar Persson, Strömstad

9 Hjortängens Molly                            93 poäng

Äg: Evert Ekelund, Eksjö

10 Frickens Lilla Bikke                        93 poäng

Äg: Dan Andersson, Bor

 

Årets Petit 2005 - 06  Drevprov  

 

 1 Chaplin                                              129 poäng

Äg: Conny Kvist, Färjestaden

2 Rainestone Petit Rocaille                   123 poäng

 Äg: Jörgen Eliasson, Gråbo

3 Frickens Lilla Bikke                            103 poäng

Äg: Dan Andersson, Bor

4 Dianagårdens Valle                           103 poäng

 Äg: Henrik Johansson, Laholm

5 Väntans Ögonlock                               98  poäng

Äg: Erling Nilsson, Sölvesborg 

6 Väntans Yassiga Yass                        95  poäng

Äg: Bo Severinsson,Tibro

7 Kärråsens Izac                                    88 poäng

Äg: Per-Ola Hedlund Torsby

8 Spakebols Jack                                   88 poäng

Äg: Roger Runebrant, Burseryd

9 Mörka Skogs Björn Ivarsson               80 poäng

Äg: Sven-Erik Johansson, Vimmerby

10 Hjärtebos Sina                                  73 poäng

Äg: Roger Andersson, Hässleholm